Annonse sommerjobb

16.06.2017 12:19
SOMMERJOBB Ålen fjellstyre ønsker å ansette sommerhjelp for diverse arbeid med fjellstyrets ...
her

Tittel

Storfjord kommune innfører fjelloven: - Folket her har rettigheter

22.06.2017 19:09
Storfjord-politikerne har gjort opp status om fjelloven, og blitt enige om at den gjelder i kommunen. Men de kan møte tøff motstand.

Her blir den skrantesjuke villreinen undersøkt

22.06.2017 16:54
Veterinærane meiner dette gjev eit unikt høve til å læra meir om den dødelege sjukdomen.

Jegermøte Nordfjella 29.juni kl 19

22.06.2017 15:22
I samband med villreinjakta i Nordfjella vert det arrangert jegermøter.

Ordfører innstiller på fjelloven

22.06.2017 15:21

Oppsynsentral og helikopterservice for kjøtt i Nordfjella

22.06.2017 08:39
SNO går nå i gang med å tilrettelegge for egen oppsynssentral i Nordfjella i forbindelse med villreinjakta 2017. Dette vil gjøres i samarbeid med relevante lokale aktører. SNO arbeider også

Henta ut skrantesjuk villreinbukk i Nordfjella

21.06.2017 21:24
Ei endetarmsprøve teke på eit levande reinsdyr viste skrantesjuke-smitte. No er reinsbukken teke ut av flokken for å hindre vidare smittefare.

Nordnorske kommuner trosser staten og innfører fjelloven

21.06.2017 19:11
Kommune Beiarn og Saltdal i Nordland vedtok onsdag å gjøre fjelloven gjeldende, selv om staten har sagt nei. Bardu kommune i Troms gjør kanskje snart et lignende vedtak.