Ålen Fjellstyre

VELKOMMEN!
OVERSIKT ÅLEN FJELLSTYRE:

Totalareal: 511.800 daa - Barskog: 2.600 daa - Lauvskog: 74.500 daa - Høyfjell: 410.100 daa

Produkter:
SMÅVILTJAKT: Rype, hare og skogsfugl. Fuglejakt m/hund er begrenset i perioden 15/9- 5/10, jakt u/hund er begrenset i perioden 15/9- 5/10. Søknadsfrist 1. april.
På grunnlag av takseringer av bestanden det enkelte år vurderer fjellstyret videre gjennomføring av småviltjakten, eventuelle videre begrensninger / fritt kortsalg / eventuell stans i jakta. Informasjon om aktuelle vedtak kommer fortløpende under Småviltjakt.
Harejakt m/hund starter 1. 10 og er begrenset 1.-8/10, Søknadsfrist 1.april.
Ved eventuelt fritt kortsalg er kort å få kjøpt på butikker og bensinstasjoner i Ålen. Forbud mot bruk av treskjeller for jakt etter skogsfugl. Forbud mot bruk av rifle for jakt etter ryper, skogsfugl og hare. Ved eventuell fugleinfluensa refunderes 50 % av kortprisen ved kjøp av sesongkort.

ELG- OG HJORTEJAKT: Ledige jaktfelt lyses ut på Inatur. Søknadsfrist 30/4.

INNLANDSFISKE: 100 vann og 40 km elv med ørret og røye. Is- og stangfiske. Fritt kortsalg for garnfiske i Riasten, begrenset tilbud i Øyungen, søknadsfrist 1/5. Kortsalg samme steder som jaktkort. Felles fiskekort med Haltdalen og Singsås fjellstyrer i Langtjønnanområdet. ANDRE TILBUD: 5 åpne hytter. Fjellstyret er behjelpelig med å skaffe privat overnatting.

Ålen Fjellstyre - valgt for perioden 2016 - 2019:
Fast medlem: - Personlig vara:
Leder: Trond O Schjølber - personlig vara: Vegard Dragmyrhaug
Nestleder: Lars Ingmar Nyhus - personlig vara: John Erik Meland
Medlem: Jon Vårhus - personlig vara: Hans Kristian Engan
Medlem: Bente Kristin Morken - personlig vara: Tove Hegseth
Medlem: Olve Morken - personlig vara: Inge Birger Gjersvold