Elg- og hjortejakt

Følgende jaktlag har nå kontrakt på elgjakt på statsallmenningene i Ålen:

Hesjedal Nordre: Bjørn Røtterud`s jaktlag, kontrakt tom. 2017
Hesjedal/Holden: Bjørn R. Gjersvold`s jaktlag , kontrakt tom. 2017
Gauldal: John Einar Skogås's jaktlag, kontrakt tom 2016.
.............................................................................................................................................
Priser for elg og hjortejakta 2015, se her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info om elg og hjortejakta 2015 kommer etter hvert.