Fiske

FISKE FOR HANDIKAPPEDE.

Ålen fjellstyre minner om mulighetene som handikappede har til å fiske fra handikappfiskebryggene ved Langen. Se nærmere beskrivelse av områdether.

................................................................................................................................

NB: Vi er redde for at det skal dukke opp nye og uønskede arter i vanna og elvene våre. Spesielt er vi redd ørekyta. Det er derfor ikke tillatt å bruke agnfisk (død eller levende) fanget i andre vassdrag, og selvfølgelig heller ikke ørekyte.
Vi ser oss derfor nødt til å slå hardt ned på tilfeller hvor vi skulle finne ut at denne regelen ikke blir overholdt.

Fiskereglene gir opplysninger om hvilke muligheter det er for de som vil fiske på statsallmenningene i Holtålen. Det er noe ulike tilbud for innenbygds og utenbygds. Tilbudene for utenbygds går imidlertid lengre enn det som er grunnregelen i Fjelloven. Det er åpnet for fritt salg av garnkort på Riasten og begrenset salg på Øyungen, Hersjøen og Gaulhåen (søknadsfrist 1. 5.). For de som vil fiske med oter er det salg av oterkort for utenbygds i alle vann som er åpnet for garnfiske for innenbygds, se for øvrig Fiskereglene for statsallmenningene i Holtålen. Ved Langen i Båttjønndalen har fjellstyret tilrettelagt for fiske for handikappede med 5 fiskebrygger, handikapptoalett, benker og bålplass.

fiskeregler_fra_og_med_2013.pdf

Priser fiskekort 2017:

UTENBYGDSBOENDE:Stang
Stang og oter
Garnkort Riasten
Utlendinger stangkort
Dagskort
100,-
200,-
100,-
150,-
Ukeskort
300,-
500,-
300,-
400,-
Sesongkort
600,-
900,-
500,-
700,-

INNENBYGDSBOENDE:Stang
Kombikort
Tilleggskort garnfiske
Oter og garn
Dagskort
100,-
150,-
50,-
100,-
Ukeskort
300,-
400,-
150,-
300,-
Sesongkort
600,-
700,-
250,-
600,-

FOR Å KJØPE TILLEGGSKORT FOR GARNFISKE MÅ KOMBIKORTET HA SAMME GYLDIGHETSPERIODE SOM NÅR DET SKAL FISKES MED GARN.

Forespørsler vedrørende fiske rettes til fjellstyrekontoret, telefon 72 41 55 77

GOD FISKETUR !!!