Fjellstyret

VELKOMMEN!
Beskrivelse - Ålen:

Totalareal: 511.800 daa - Barskog: 2.600 daa - Lauvskog: 74.500 daa - Høyfjell: 410.100 daa

Produkter:
SMÅVILTJAKT: Rype, hare og skogsfugl. Fuglejakt m/hund er begrenset 20/9- 5/10, jakt u/hund 15/9- 5/10. Søknadsfrist 1. april.
Avhengig av bestandssituasjonen kan det bli vurdert fritt kortsalg fra 6/10 til 14/10. Stans i kortsalget 15/10 til 4/11 og eventuelt fritt kortsalg igjen fra 5/11 til 31/1.
Harejakt m/hund er begrenset 2.-8/10, Søknadsfrist 1.april.
Ved eventuelt fritt kortsalg er kort å få kjøpt på butikker og bensinstasjoner i Ålen. Forbud mot bruk av treskjeller for jakt etter skogsfugl. Forbud mot bruk av rifle for jakt etter ryper, skogsfugl og hare. Ved eventuell fugleinfluensa refunderes 50 % av kortprisen ved kjøp av sesongkort.

ELG- OG HJORTEJAKT: Ledige jaktfelt lyses ut på Inatur. Søknadsfrist 30/4.

INNLANDSFISKE: 100 vann og 40 km elv med ørret og røye. Is- og stangfiske. Fritt kortsalg for utenbygdsboende for garnfiske i Riasten, begrenset tilbud i Øyungen, Hersjøen og Gaulhåen, søknadsfrist 1/5. Fritt kortsalg for utenbygdsboende for fiske med oter i alle vann som er åpnet for garnfiske for innenbygdsboende Kortsalg samme steder som jaktkort. Felles fiskekort med Haltdalen og Singsås fjellstyrer i Langtjønnanområdet. ANDRE TILBUD: 5 åpne hytter. Fjellstyret er behjelpelig med å skaffe privat overnatting.
For videre informasjon i tilknytning til de ulike tilbud gå inn på den enkelte fane på venstre side.

Ålen Fjellstyre - valgt for perioden 2015-2019:
Fast medlem: - Personlig vara:
Leder: Trond O Schjølberg - personlig vara: Vegard Dragmyrhaug
Nestleder: Lars Ingmar Nyhus - personlig vara: John Erik Meland
Medlem: Bente Kristin Morken - personlig vara: Tove Hegseth
Medlem: Jon Vårhus - personlig vara: Hans Kristian Engan
Medlem: Olve Morken - personlig vara: Inge Birger Gjersvold

NB! Ålen Fjellstyre har fått nytt kontonummer:
4355 14 50997.

Sakspapirer til fjellstyremøte den 27.februar 2018: se her

Dato: Møte: Referat/annet:
FEB 2018
ref_150218.pdf
DES2017 _m_te_14_12_2017.pdf
OKT 2017
_m21017.pdf
AUG 2017
_m_tereferat300817.pdf
JUNI 2017
ref_8617.pdf
APRIL 2017
fjellstyrem_te_26_04_17.pdf
MARS 2017
m_tebok_for_hjemmeside_m_8_3.pdf
JANUAR 2017
ref_230117.pdf
DES 2016
m_tebok_191216.pdf
NOV 2016
_ref71116.pdf
OKT 2016
_ref31016.pdf
SEPT 2016
_m_te1916.pdf
AUGUST 2016
_m160816.pdf
JUNI 2016
_m_t_13_6_Pdf
MAI 2016
_m_te230516.pdf
APRIL 2016
_m1904.pdf
MAR 2016
_1603.pdf
JAN 2016 _180116.pdf
DES 2015

_141215.pdf
NOV 2015
_m251115.pdf
NOV 2015

_91115.pdfSEPT 2015 _m220915.pdfSEPT 2015 _m8915.pdfAUGUST 2015 _m310815.pdfJUNI 2015
_m240615.pdf

MAI 2015
_m210515.pdf _m120515.pdf

APRIL 2015 _220415.pdf
MARS 2015 _090315.pdf
FEB 2015 _190215.pdf
DES 2014
_171214.pdf
NOV 2014
_191114.pdf
OKT 2014 _091014.pdf
SEPT 2014 _080914.pdf
JUNI 2014 _m170614.pdf
MAI 2014 _m210514.pdf
MARS 2014 _m_te130314.pdf
FEB 2014 _m130214.pdf
DES 2013 _m121213.pdf
NOV 2013 _m121113.pdf
SEPT 2013 am230913.pdf
JUNI 2013
am240613.pdf
MAI 2013 aam220513.pdf
FEB 2013 am.pdf
DES 2012 am171212.pdf
NOV 2012 am201112.pdf
OKT 2012 am161012.pdf
AUG 2012 a_h_m_300812.pdf
AUG 2012 aa_m_230812.pdf
MAI 2012 a_m_220512.pdf
MARS 2012
m_te_5_3.pdf