Småviltjakt 2018

Det er nå åpnet opp for å søke på småviltjakt høsten 2018 på Inatur. Gå inn på
Inatur.no og legg inn ønsket sted og dato. Søknadsfrist: 1 april 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se her hvordan du rapporterer småviltjakten for 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandag 18. september klokken 19.00 åpner INATUR for salg av jaktkort for småviltjakt. Dette gjelder jakt fra 6/10. Begrenset antall for sesong-, uke- og dagskort. Kortene selges etter prinsippet "først til mølla".
Jegeravgiftskort må være betalt i god tid før innlogging.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er nå åpnet for salg av jaktkort til innenbygds.

Kortene selges på CirkelK, COOP Ålen og fjellstyrekontoret. Husk å ta med jegeravgiftskort.

Det drøyer fortsatt noen dager før kortsalget til utenbygds er på plass. Info om dato og klokkeslett kommer senere.
2017:

Vedtak på felles Fjellstyremøte 30/8-2017:

RYPEJAKT:

1 Det vedtas en dagskvote på 4 rype per jeger.
2 Jakttida for ryper fastsettes til fra og med 15. 9. til og med 23. 12. 2017.
3 Fra og med 6. 10. til 23. 12. selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds for ryper som beskrevet i saksframlegget:
Uten hund: 10 sesongkort totalt og maks 10 dag/ukeskort per uke.
Med hund: 8 sesongkort totalt og maks 8 dag/ukeskort per uke.
Utenbygds som har løst periodekort kan utvide disse til sesongkort. Slike utvidelser inngår i antallet som er foreslått ovenfor.
4 Skogsfugl fredes høsten 2017.
5 Øvrig småvilt følger jakttidsrammene.

HAREJAKT:

1. Ålen fjellstyre viser til søknad fra Bjørn Ove Gjære samt til saksframlegget.
2. Ålen fjellstyre påpeker viktigheten av at hunder som slippes i områder med småfe ikke jager sau. Det vedtas derfor krav om saurenhetsbevis for hunder som slippes i aktuell periode.
3. Jaktstart for harejakt for innenbygds fastsettes til 15. september. og for utenbygds til 1. oktober.
Jaktperioden følger jakttidsrammen.


Klagefrist er 1 uke fra kunngjøringsdato.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Takseringene viser en øket bestand av rype.

Det er også økt antall kyllinger per par. Dagskvoten og eventuell jakt fra 6/10 vedtas av fjellstyrene på møte 30/8.

Følg med på Inatur for evt. ledige jaktkort!

----------------------------------------------------------------------------------

Trekkingen av jaktkortene er nå foretatt og de som er

uttrukket har fått beskjed via e-post.

Tilbydersidene er nå tilgjengelige på Inatur og klare for å motta søknader. Søknadsfrist er 25. 4.


Ålen fjellstyre og Haltdalen Fjellstyre har vedtatt at småviltjakta (rypejakta) 2017 skal fordeles via Inatur.


Frist for å søke om småviltjakt via INATUR: 25 april.

Det arbeides nå med å sette sammen tilbydersidene på Inatur slik at den blir tilgjengelig for søknad om jakt.

Det vil komme ytterligere informasjon når denne jobben er gjort.

Det er imidlertid klart at det blir satt en søknadsfrist og at tilgjengelige kort blir fordelt gjennom trekking blant de jegere som har søkt.

Det er også klart at de jegere som har sendt inn søknad direkte til Ålen eller Haltdalen Fjellstyre nå må søke på nytt via Inatur når tilbydersiden er klargjort.

Følg med på hjemmesiden for ytterligere info.


___________________________________________________________________________

2016:

Ålen Fjellstyre vedtok følgende på fjellstyremøte 1. september 2016:

1. Det vedtas en dagskvote på 4 ryper per jeger

2. Jakttida for ryper fastsettes fra og med 15.09 til og med 4.11.2016. Fjellstyret vurderer forlengelse av jakttida på grunnlag av forløpende rapporter.

3. Fra og med 6.10 selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds som beskrevet i saksfremlegget.

Uten hund: 5 sesongkort totalt og maks 7 dag/ukeskort per uke

Med hund: 4 sesongkort totalt og maks 4 dag/ukeskort per uke

Utenbygds som har løst periodekort kan utvide disse til sesongkort. Slike utvidelser inngår i antallet som er foreslått ovenfor.

Kortene fordeles etter prinsippet først til mølla

4. Skogsfugl fredes høsten 2016

5. Øvrig småvilt følger jakttidsrammene


Vedtaket kan påklages med en ukes frist fra kunngjøring i Arbeidets Rett.


Utenbygds som ønsker å kjøpe sesongkort må sende e-post til: alen@fjellstyrene.no

Møtebok for sak 31/2016: les her

___________________________________________________________________
2015:

Ålen Fjellstyre - rypetakseringer

statistikker over de ulike områder og metoder fra 1990 - 2015

  • salg av jaktkort

  • ryper skutt pr dag pr jegergruppe

  • jaktdager pr jegergruppe

se statistikk her


1.


*********************************************************************************************************************************
Følg med på hjemmesiden for å få informasjon om aktuelle vedtak som fattes. Grunnlaget vil være takseringer som gjennomføres i perioden fra 8. august til ca. 1. september.

Kart over de ulike jaktterreng, se her.

.............................................................................................................................................................................................