Haltdalen Fjellstyre .

VELKOMMEN!

OVERSIKT HALTDALEN FJELLSTYRE:
Totalareal: 164.000 daa. Barskog: 35.000 daa. Løvskog: 26.000 daa. Høyfjell: 101.200 daa.

Produkter:
SMÅVILTJAKT: Rype, hare og skogsfugl. Fuglejakt m/hund er begrenset i perioden 20/9- 5/10, jakt u/hund er begrenset i perioden 15/9- 5/10. Søknadsfrist 1. april.
På grunnlag av takseringer av bestanden det enkelte år vurderer fjellstyret videre gjennomføring av småviltjakten, eventuelle videre begrensninger / fritt kortsalg / eventuell stans i jakta. Informasjon om aktuelle vedtak kommer fortløpende under Småviltjakt.
Harejakt m/hund starter 1. 10 og er begrenset 1.-8/10, Søknadsfrist 1.april.
Ved eventuelt fritt kortsalg er kort å få kjøpt på butikker og bensinstasjoner i Ålen. Forbud mot bruk av treskjeller for jakt etter skogsfugl. Forbud mot bruk av rifle for jakt etter ryper, skogsfugl og hare. Ved eventuell fugleinfluensa refunderes 50 % av kortprisen ved kjøp av sesongkort.
Ved evt. fritt kortsalg er kort å få kjøpt på butikk og bensinstasjon i Haltdalen.

Forbud mot bruk av treskjeller for jakt etter skogsfugl.
Forbud mot bruk av rifle for jakt etter ryper, skogsfugl og hare.
Ved evt. fugleinfluensa refunderes 50% av kortprisen ved kjøp av sesongkort.

INNLANDSFISKE / LAKSEFISKE:
20 vann med ørret og noe røye. Is- og stangfiske. Oter og garnfiske i 2 vann.
10 km laksefiske i Gaula. Kortsalg for fiske samme steder som jaktkort. Felles fiskekort med Ålen og Singsås
fjellstyre i Langtjønnanområdet.

ELG- OG HJORTEJAKT: Ledige jaktfelt lyses ut på Inatur. Søknadsfrist 30/4.

ANDRE TILBUD:
3 åpne fjellstyrebuer.
Utleie av Kløftvollen.
Fjellstyret formidler også overnatting i private hytter og setre.

Beliggenhet: Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

HALTDALEN FJELLSTYRE - VALG 2016-2019:

LEDER: John Arne Aasen - personlig vara: Ola Nygård
NESTLEDER: Ole Roger Gundersen - personlig vara: Geir Aune
MEDLEM: Bente Volden - personlig vara: Anna Oftedal
MEDLEM: Magne A. Bergan - personlig vara: Anders Brennås
MEDLEM: Mari Bollingmo - personlig vara: Helene Lillevold

Adresse: Fjellstyrekontoret, Helsetunet 28, 7380 Ålen

Kontakt oss: administrasjon