Fiske

INNLANDSFISKE

20 vann med ørret og noe røye. Is- og stangfiske. Oter- og garnfiske i to vann. 10 km laksefiske i Gaula. Kortsalg for fiske samme steder som for jaktkort. Felles fiskekort med Ålen og Singsås fjellstyre i Langtjønnanområdet.

NB: Vi er redde for at det skal dukke opp nye og uønskede arter i vanna og elvene våre. Spesielt er vi redd ørekyta. Det er derfor ikke tillatt å bruke agnfisk (død eller levende) fanget i andre vassdrag, og selvfølgelig heller ikke ørekyte.
Vi ser oss derfor nødt til å slå hardt ned på tilfeller hvor vi skulle finne ut at denne regelen ikke blir overholdt.

Haltdalen Fjellstyre har åpnet for fritt salg av oterkort til utenbygdsboende i de vatna som innenbygdsboende kan fiske med garn i. Se og last ned fiskereglene:


Last ned fiskeregler for statsallmenningene.

Priser på fiskekort for 2017:

UTENBYGDSBOENDE:Stang
Stang og oter
Garnkort Djupdalstjønna og Damtjønna
Utlendinger stangkort
Dagskort
100,-
200,-
100,-
150,-
Ukeskort
300,-
500,-
300,-
400,-
Sesongkort
600,-
900,-
500,-
700,-

INNENBYGDSBOENDE:Stang
Kombikort
Tilleggskort garnfiske
Oter og garn
Dagskort
100,-
150,-
50,-
100,-
Ukeskort
300,-
400,-
150,-
300,-
Sesongkort
600,-
700,-
250,-
600,-

FOR Å KJØPE TILLEGGSKORT FOR GARNFISKE MÅ KOMBIKORTET HA SAMME GYLDIGHETSPERIODE SOM NÅR DET SKAL FISKES MED GARN.