Laksefiske i Gaula

2017:

Haltdalen fjellstyre selger fiskekort på 2 strekninger i Gaula, Grønn sone i øvre deler og Rød sone i nedre deler av kommunen.

Kart over Grønn sone finner du her.

Kart over Rød sone finner du her.

Forenklet utgave av fiskereglene finner du her


HALTDALEN FJELLSTYRE LEIER UT KLØFTVOLLEN OG LESETMARKSTUA:

Fjellstyret leier ut Kløftvollen og Lesetmarkstua blant annet til laksefiskere som trenger husrom.

Kløftvollen ligger ved skogsbilvegen mellom Haltdalen og Singsås og det er sengeplass til opp til 8 personer der. Lesetmarkstua ligger ved skogsbilvegen opp gjennom Lesetmarka og inngangen til Ledalen landskapsvernområde. Der er det kjøkkenkrok og 4 sengeplasser. Det finnes kjøkkenutstyr, propan og vedovner der. Egner seg også godt for familier som ønsker et stille og fredelig sted å bo.

Utleie skjer via Inatur eller henvendelse til fjellstyrekontoret.Se bilder fra Kløftvollen her

Bilder fra Lesetmarkstua finner du her og her

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2016:

STAMLAKSFISKE I GAULA:

Årets stamlaksfiske i øvre deler av Gaula er nå avsluttet. Fisket skjer i regi av Haltdalen fjellstyre ved hjelp av lokale og noen andre fiskere.
Fisket ble avsluttet etter få dager og det rapporteres om bra med stor og fin laks, se vedlagte bilder. Bildene er tatt da fisken ble hentet av klekkeriet på Lundamo.
Det var imidlertid vanskelig å få fatt i hanfisk. Hunfisk var det imidlertid meget godt om og flere store fine hunner ble satt ut i elva igjen. Denne forskjellen har en ikke opplevd tidligere. Kan det ha sammenheng med fiskereglene som helt klart medfører et større press på hanfisken.

Haltdalen fjellstyrer har i møte den 19. april vedtatt nye priser for laksefiske.

Se vedtak fra møtebok her

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klage sendes Haltdalen fjellstyre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015:

Laksen er nå kommet til Haltdalen og det er tatt flere fisker.

Haltdalen fjellstyre selger fiskekort på 2 strekninger i Gaula, Grønn sone i øvre deler og Rød sone i nedre deler av kommunen.

Kart over Grønn sone finner du her.

Kart over Rød sone finner du her.

Forenklet utgave av fiskereglene finner du les her

Oversikt over laks fisket på statsallmenningene finner du her

HALTDALEN FJELLSTYRE LEIER UT KLØFTVOLLEN:

Fjellstyret leier ut Kløftvollen blant annet til laksefiskere som trenger husrom. Kløftvollen ligger ved skogsbilvegen mellom Haltdalen og Singsås og det er sengeplass til opp til 8 personer der. Det finnes kjøkkenutstyr, propan og vedovner der. Egner seg også godt for familier som ønsker et stille og fredelig sted å bo.

Utleie skjer via Inatur eller henvendelse til fjellstyrekontoret.

Bilder fra Kløftvollen finner du her

Ingen filer