Småviltjakt 2018


Det er nå åpnet opp for å søke på småviltjakt høsten 2018 på Inatur. Gå inn på
Inatur.no og legg inn ønsket sted og dato. Søknadsfrist: 1 april 2018.

_______________________________________________________________________________
Se her hvordan du rapporterer småviltjakten 2017

2017:

Mandag 18. september klokken 19.00 åpner INATUR for salg av jaktkort for småviltjakt. Dette gjelder jakt fra 6/10. Begrenset antall for sesong-, uke- og dagskort. Kortene selges etter prinsippet "først til mølla".
Jegeravgiftskort må være betalt i god tid før innlogging.
------------------------------------------------------------------------------------------
Det er nå åpnet for kortsalg for innenbygdsboende.
Salget skjer på COOP Haltdalen og på fjellstyrekontoret. Husk å ta med jegeravgiftskort.

Det drøyer fortsatt noen dager før kortsalget for utenbygdsboende er på plass. Informasjon om dato og klokkeslett vil komme på hjemmesiden så snart det hele er på plass.
Vedtak på felles Fjellstyremøte 30/8-2017:
RYPEJAKT:
1 Det vedtas en dagskvote på 4 rype per jeger.
2 Jakttida for ryper fastsettes til fra og med 15. 9. til og med 23. 12. 2017.
3 Fra og med 6. 10. til 23. 12. selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds som beskrevet i saksframlegget.
Uten hund: 5 sesongkort totalt og maks 8 dag/ukeskort per uke.
Med hund: 4 sesongkort totalt og maks 6 dag/ukeskort per uke.
Utenbygds som har løst periodekort kan utvide disse til sesongkort. Slike utvidelser inngår i antallet som er foreslått ovenfor.
4 Skogsfugl fredes høsten 2017.
5 Øvrig småvilt følger jakttidsrammene.


Felles for begge fjellstyrer:
HAREJAKT:

1. Ålen fjellstyre viser til søknad fra Bjørn Ove Gjære samt til saksframlegget.
2. Ålen fjellstyre påpeker viktigheten av at hunder som slippes i områder med småfe ikke jager sau. Det vedtas derfor krav om saurenhetsbevis for hunder som slippes i aktuell periode.
3. Jaktstart for harejakt for innenbygds fastsettes til 15. september. og for utenbygds til 1. oktober.
Jaktperioden følger jakttidsrammen.


Klagefrist er 1 uke fra kunngjøringsdato.

----------------------------------------------------------------------------------------

Takseringene viser en øket bestand av rype.

Det er også økt antall kyllinger per par. Dagskvoten og eventuell jakt fra 6/10 vedtas av fjellstyrene på møte 30/8.

Følg med på Inatur for evt. ledige jaktkort!
-----------------------------------------------------------------------------


Ålen fjellstyre og Haltdalen Fjellstyre har vedtatt at småviltjakta (rypejakta) 2017 skal fordeles via Inatur.


Frist for å søke om småviltjakt via INATUR: 25 april.

Det arbeides nå med å sette sammen tilbydersidene på Inatur slik at den blir tilgjengelig for søknad om jakt.

Det vil komme ytterligere informasjon når denne jobben er gjort.

Det er imidlertid klart at det blir satt en søknadsfrist og at tilgjengelige kort blir fordelt gjennom trekking blant de jegere som har søkt.

Det er også klart at de jegere som har sendt inn søknad direkte til Ålen eller Haltdalen Fjellstyre nå må søke på nytt via Inatur når tilbydersiden er klargjort.

Følg med på hjemmesiden for ytterligere info.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015:

Rypetaksering statistikk 1990 - 2015 for Ålen Fjellstyre se her


Kart over de ulike jakttereng, last ned.