Gaupejakt 2017

Gaupejakta 2017 ble kortvarig. Onsdag 1. februar ble denne gaupa felt i Ålen. Den var 11,3 kg. Jaktlaget brukte hund som drev gaupa frem til den heldige skytter Per Inge Breen.
Samtidig ble det skutt ei gaupe i Midtre Gauldal og dermed var kvoten i området med mål om yngling fylt og jakta i dette området ble stanset. Det gjenstår fortsatt kvote i område uten mål om yngling.