Jaktkort på hjort og elg

Haltdalen Fjellstyre selger noen få dagskort for jakt på hjort og elg så lenge det er tilgjengelig kvote.
Ålen Fjellstyre selger noen få dagskort for jakt på hjort så lenge det er tilgjengelig kvote.

Tilgjenelig kvote for hjort er kalv og hind, for elg kalv/ungdyr 1,5år.

Kortene selges etter prinsippet "først til mølla".

Ta kontakt med Fjellstyrekontoret for kortkjøp. Pris kr 200,- pr. dag og jeger.