Kunngjøring småviltjakt 2017

Det er nå åpnet for kortsalg for innenbygdsboende.
Salget skjer ved COOP Haltdalen, COOP Ålen, CirkelK Ålen og på fjellstyrekontoret.
Salget tli utenbygdsboende er ikke klart foreløpig men det vil komme informasjon om dato og klokkeslett for salget på hjemmesiden til fjellstyrene så snart dette er på plass.


Vedtak på felles Fjellstyremøte 30/8-2017:

RYPEJAKT:
For Ålen Fjellstyre:
1 Det vedtas en dagskvote på 4 rype per jeger.
2 Jakttida for ryper fastsettes til fra og med 15. 9. til og med 23. 12. 2017.
3 Fra og med 6. 10. til 23. 12. selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds for ryper som beskrevet i saksframlegget:
Uten hund: 10 sesongkort totalt og maks 10 dag/ukeskort per uke.
Med hund: 8 sesongkort totalt og maks 8 dag/ukeskort per uke.
Utenbygds som har løst periodekort kan utvide disse til sesongkort. Slike utvidelser inngår i antallet som er foreslått ovenfor.
4 Skogsfugl fredes høsten 2017.
5 Øvrig småvilt følger jakttidsrammene.

For Haltdalen Fjellstyre:
1 Det vedtas en dagskvote på 4 rype per jeger.
2 Jakttida for ryper fastsettes til fra og med 15. 9. til og med 23. 12. 2017.
3 Fra og med 6. 10. til 23. 12. selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds som beskrevet i saksframlegget.
Uten hund: 5 sesongkort totalt og maks 8 dag/ukeskort per uke.
Med hund: 4 sesongkort totalt og maks 6 dag/ukeskort per uke.
Utenbygds som har løst periodekort kan utvide disse til sesongkort. Slike utvidelser inngår i antallet som er foreslått ovenfor.
4 Skogsfugl fredes høsten 2017.
5 Øvrig småvilt følger jakttidsrammene.


NB!! Kortene selges gjennom INATUR.
Startdato for salget kunngjøres senere.


Felles for begge fjellstyrer:
HAREJAKT:

1. Ålen fjellstyre viser til søknad fra Bjørn Ove Gjære samt til saksframlegget.
2. Ålen fjellstyre påpeker viktigheten av at hunder som slippes i områder med småfe ikke jager sau. Det vedtas derfor krav om saurenhetsbevis for hunder som slippes i aktuell periode.
3. Jaktstart for harejakt for innenbygds fastsettes til 15. september. og for utenbygds til 1. oktober.
Jaktperioden følger jakttidsrammen.


Klagefrist er 1 uke fra kunngjøringsdato.