Salg av jaktkort for hjortejakt

Ålen og Haltdalen fjellstyrer selger nå dagskort for jakt på hjort. Kortene gjelder for det enkelte jaktfelt:

Ålen fjellstyre:
Hersjedal Holden, Hersjedal Nordre og Gauldal.

Haltdalen fjellstyre:
Øst for Lea, Vest for Lea, Branden og Ledalen.

Kortene selges etter følgende retningslinjer:

Det selges dagskort for hjortejakt etter eventuell restkvote. Kortene koster kr. 150,- per jeger per dag. Kortene gjelder for det enkelte jaktfelt for elg. Ønsker flere jegere å jakte sammen skal alle ha løst jaktkort.
Det tillates ikke flere enkeltstående jegere på samme jaktfelt samme dag.

Elgjaktlaget på aktuelt jaktfelt som ønsker å jakte hjort betaler jaktkort for det antall jegere som deltar i jakten den aktuelle dag.

Jaktkortene selges på fjellstyrekontoret. Jaktkort må bestilles senest 2 dager før jakt.
Ved flere forespørsler gjelder «først til mølla».

Jegere som feller dyr skal varsle umiddelbart til fjellstyrets kontaktperson.

Jegere skal ha tilgang til ettersøkshund, avlagt skyteprøve for storviltjakt og betalt
jegeravgift for storviltjakt.

Ved felling av dyr betales vanlig kilopris minus innbetalt jaktkort.