ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRE SKAL FORDELE SMÅVILTJAKTA VIA INATUR.Ålen fjellstyre og Haltdalen Fjellstyre har vedtatt at småviltjakta (rypejakta) 2017 skal fordeles via Inatur.


Det arbeides nå med å sette sammen tilbydersidene på Inatur slik at den blir tilgjengelig for søknad om jakt.

Det vil komme ytterligere informasjon når denne jobben er gjort.

Det er imidlertid klart at det blir satt en søknadsfrist og at tilgjengelige kort blir fordelt gjennom trekking blant de jegere som har søkt.

Det er også klart at de jegere som har sendt inn søknad direkte til Ålen eller Haltdalen Fjellstyre nå må søke på nytt via Inatur når tilbydersiden er klargjort.

Følg med på hjemmesiden for ytterligere info.