Spørreundersøkelse

Velkommen til spørreundersøkelse - bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde
DIN MENING ER VIKTIG! Si din mening om bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde!
Hva vil du med fjellet og forvaltning av de verdiene som finnes der?
Hva er din bruk av fjellet eller hvordan ønsker du at fjellet skal være i fremtiden? Svarfrist 5.desember 2016.

Link til spørreundersøkelsen finner du her, eller via nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Undersøkelsen gjennomføres av NINA som ledd i Ferdselsprosjektet i Forollhogna.