Stamlaksfiske i Gaula 2016

Årets stamlaksfiske i øvre deler av Gaula er nå avsluttet. Fisket skjer i regi av Haltdalen fjellstyre ved hjelp av lokale og noen andre fiskere.
Fisket ble avsluttet etter få dager og det rapporteres om bra med stor og fin laks, se vedlagte bilder. Bildene er tatt da fisken ble hentet av klekkeriet på Lundamo.
Det var imidlertid vanskelig å få fatt i hanfisk. Hunfisk var det imidlertid meget godt om og flere store fine hunner ble satt ut i elva igjen. Denne forskjellen har en ikke opplevd tidligere. Kan det ha sammenheng med fiskereglene som helt klart medfører et større press på hanfisken.