Ungfiskeundersøkelser i Gaula

Haltdalen fjellstyre deltar aktivt i NINA-prosjektet Ungfiskundersøkelser i Gaula.

Ansatte ved fjellstyrekontoret deltar i feltarbeidet som nå har pågått i 3 år.Det er klart at de øvre deler av vassdraget har meget stor betydning som rekrutterings og oppvekstområde for kommende generasjoner Gaulalaks.

Årsrapport for 2015 finner du her.